Om

Ellen Stokland er leder for Comunicando. 
Hun er den eneste nordmann med statsautorisasjon både som tolk og translatør i portugisisk.
Ellen Stokland er leder for Comunicando. Hun er den eneste nordmann med statsautorisasjon både som tolk og translatør i portugisisk.

Comunicando er et allsidig kommunikasjonsbyrå som ble formelt opprettet i 2004 og som drives av cand.polit. Ellen Stokland.

Ellen Stokland har bred yrkeserfaring og -kompetanse og er særlig spesialisert på flerkulturell kommunikasjon, både som statsautorisert tolk og translatør, journalist, turistguide og interkulturell rådgiver. Hun er internasjonalt orientert og har studert og arbeidet i flere land, inkludert Spania, Portugal, Zimbabwe og Brasil. Hun har alltid vært lidenskapelig opptatt av språk, kultur og kommunikasjon, noe som går som en rød tråd gjennom en lang og allsidig karriere og som er grunnlaget for etableringen av kommunikasjonsbyrået Comunicando (betyr ”kommuniserende” på spansk og portugisisk).

Tolk og translatør: Hun er statsautorisert tolk i portugisisk med over 10 års erfaring, og har universitetsutdanning i portugisisk, spansk og engelsk tolking fra OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus).
Hun er også statsautorisert translatør (skriftlige oversettelser) fra portugisisk til norsk, og er den eneste nordmann med statsautorisasjon både som tolk og translatør i portugisisk.

Oslo-guide: Ellen Stokland er også autorisert turistguide for Oslo med språkene norsk, engelsk, portugisisk og spansk.

Journalist og flerkulturell kulturarbeider: Ellen Stokland har også lang og bred erfaring som fotograferende journalist, interkulturell rådgiver og kulturarbeider, blant annet som rådgiver for Mangfoldsåret 2008 (Kulturdepartementet), journalist for MiRA-senteret og som nettredaktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Siden 2011 har hun vært styremedlem i musikk- og kulturfestivalen Oslo World, og hun skriver i dag fast om så ulike temaer som flerkultur og byutvikling for hhv. Samora Magasin og ByplanOslo.no.

Brasil-spesialist: Ellen Stokland er utdannet cand.polit. med hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo i samarbeid med Federal University of Bahia, Brasil. Hun har spesialisert seg på brasiliansk kultur og kommunikasjon, særlig gjennom feltstudier på den afrobrasilianske kulturstiftelsen Olodum (1996-97) og mangeårig, flerkulturelt engasjement.
Menneskerettigheter: I perioden 1994-2006 var hun Brasil-koordinator for Amnesty International.
Capoeira: I 1993 var Ellen Stokland den første til å etablere den afrobrasilianske kampsporten capoeira i Norge da hun grunnla gruppen "Capoeira na neve" (senere GUC) ved Universitetet i Oslo.