TOLK

En tolk oversetter muntlig mellom to språk i sanntid. Comunicando tilbyr profesjonell tolking i følgende språk:

  • Portugisisk-norsk (nivå 1)
  • Spansk-norsk (nivå 3)
  • Engelsk-norsk (nivå 3)
  • Engelsk-portugisisk
  • Engelsk-spansk


Ellen Stokland
er universitetsutdannet tolk i tre språk og med statsautorisasjon i portugisisk-norsk. Hun er den eneste nordmann som har statsautorisasjon både som tolk og translatør i portugisisk. Hun har over 10 års erfaring med tolking av møter, konferanser, rettstolking, helse og barnevern og andre offentlige tjenester. Hun utfører både simultan-/hvisketolking og konsekutiv tolking, avhengig av hva som er best egnet i den aktuelle tolkesituasjonen. Spør gjerne om råd.

Vi anbefaler fremmøtetolking, men utfører også fjerntolking via telefon, skjerm, videokonferanse ol.

Ta kontakt og spør oss om tolk

Navn (påkrevd)

E-post (påkrevd)

Emne

Melding