TOLK

En tolk oversetter muntlig mellom to språk i sanntid. Comunicando tilbyr profesjonell tolking i følgende språk:

    • Portugisisk-norsk (nivå B)
    • Spansk-norsk (nivå D)
    • Engelsk-norsk (nivå D)
    • Engelsk-portugisisk/spansk

Ellen Stokland er universitetsutdannet tolk i tre språk og med statsautorisasjon i portugisisk-norsk. Hun er den eneste nordmann som har statsautorisasjon både som tolk og translatør i portugisisk. Hun har over 15 års erfaring med tolking av møter, konferanser, rettstolking, helse og barnevern og andre offentlige tjenester. Hun utfører både simultan-/hvisketolking og konsekutiv tolking, avhengig av hva som er best egnet i den aktuelle tolkesituasjonen. Spør gjerne om råd.

Vi anbefaler fremmøtetolking, men utfører også fjerntolking via telefon, skjerm, videokonferanse ol.

Ta kontakt og spør oss om tolk

Navn (påkrevd)

E-post (påkrevd)

Emne

Melding