ByplanOslo: Tøyen endrer boligmarkedet

ARTIKKEL: Tøyen ønsker igjen å gå foran og bli en foregangsbydel for alternative, boligsosiale løsninger. Beboernes behov må styre boligutviklingen, og profittgaloppen må stilles i sjakk.

– Tøyen skal bli et sted hvor alle slags folk kan og ønsker å bli boende, lenge. Et sted det er trygt og godt å vokse opp for alle barn. Privatmarkedet og kommunale boliger alene er ikke egnet til å skape et stabilt og bærekraftig bomiljø i indre by, derfor må vi våge oss ut av boksen og utvikle boliger og bomiljøer på radikalt nye måter, sier Sarah Prosser i Områdeløft Tøyen og Grønland, og Ole Pedersen, sosial entreprenør i foretaket Nedenfra. Prosser og Pedersen har sammen med arkitekt Arild Eriksen forfattet rapporten «Pilotbydel for gode boligsosiale løsninger», en boligstudie med eksempler, ideer og forslag til et alternativt boligmarked bestilt av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo.

Sosial boligprofil er imidlertid ikke nytt for Tøyen, tvert om. Bydelen var aller først med sosiale boliger i Kristiania, det var her de første boligbyggelagene kom i stand og det var her de første kommunale hagebyene ble etablert.

– Tøyen kan bygge videre på en historisk identitet som foregangsbydel som går i front og prøver ut nye og bærekraftige boligløsninger og nabolagsmodeller. Nå trenger vi å tenke nytt igjen, sier Prosser.

 

 

Kommentarer er stengt.