MANGFOLDSÅRET 2008: Rapport

SLUTTRAPPORT: Mangfoldsåret 2008 skulle fremme kulturelt mangfold i norsk kulturliv. Ellen Stokland var en av tre ansatte ved Kirke- og kulturdepartementets sekretariat for Mangfoldsåret, som ble ledet av Bente Guro Møller. Stokland hadde prosjektansvar for Mangfoldsårets sluttrapport og sto for innhenting av omtale av prosjekter, foto, redigering og ferdigstilling, inkludert samarbeid med designer.

Kommentarer er stengt.